Wijziging bezetting PK-commissie

Langs deze weg wil ik u mededelen dat wij na een zeker niet gemakkelijk intern overleg de teleurstellende beslissing hebben moeten nemen per direct afscheid te nemen van Hans Post als lid van de PK-commissie.

Hans is in diverse functies al sinds 1996 actief in het wedstrijdgebeuren voor aanvankelijk district Deventer en sinds de fusie district Stedendriehoek.
Vanaf deze plek wil ik dan ook namens het bestuur mijn dank uitspreken voor de inzet die Hans in al die jaren ten toon heeft gespreid. Dat is altijd zeer gewaardeerd. Het bestuur heeft het voornemen die dankbaarheid tijdens de komende ALV nogmaals in woord en gebaar te tonen.

De werkzaamheden waar Hans verantwoordelijk voor was zijn overgenomen door Richard Kuiper. Het mailadres m.b.t. de PK-cie blijft onveranderd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Of en hoe de PK-werkzaamheden opnieuw worden verdeeld zult u t.z.t. via onze site vernemen.


Peter Spanjersbergh, s
ecretaris K.N.B.B. district Stedendriehoek

 

website

Foutmeldingen op website.

Door een aanpassing van de serversoftware wordt de site niet goed meer weergegeven. Dit geldt ook voor onze andere sites.

De prioriteit ligt nu op het werkend maken van de beheersites.

Rookbeleid

Het districtsbestuur heeft niet de mogelijkheid om locatiehouders de wet voor te schrijven of om deze af te dwingen. Er bestaat echter een tabakswet waarin opgenomen een rookverbod, zonder uitzonderingen, voor openbare ruimtes, werkplekken en horeca. Om niet-rokers tegemoet te komen waren voor de competitie en de persoonlijke kampioenschappen al afspraken gemaakt.

Het districtsbestuur heeft onderstaand besloten en openbaar gemaakt op de najaarsvergadering van 28 november 2014. Onderstaande is, ter verduidelijking, aangepast op 1 mei 2017.

 • Persoonlijke kampioenschappen
  • Voorwedstrijden worden alleen gespeeld in rookvrije ruimtes.
  • Finales worden alleen gespeeld in rookvrije ruimtes.
 • Competitie
  • Speelt een team in een ruimte waar wordt gerookt tijdens de wedstrijd, dan neemt betreffende teamleider tijdig (bij voorkeur minimaal een week van te voren) contact op met de teamleider van het bezoekende team.
   Het kan zijn dat in de locatie gerookt mag worden zonder dat de biljartvereniging hier stem in heeft; men mag niet aannemen dat het bezoekende team hier kennis van heeft.
  • Heeft het bezoekende team bezwaar tegen het roken, dan dient het thuisspelende team te zorgen dat rookvrij gespeeld kan worden.
   Het thuisspelende team zou bijvoorbeeld kunnen uitwijken naar een andere locatie waarbij het thuisspelende team bepaald welke locatie dit zal zijn.
  • Kan het thuisspelende team niet garanderen dat de wedstrijd rookvrij kan worden gespeeld en kan niet worden uitgeweken naar een andere locatie, dan mag de wedstrijd, na overleg met de wedstrijdleider, ook worden gespeeld in de locatie van het bezoekende team.
  • Komt het uitspelende team, maar kan er niet worden gespeeld in een rookvrije ruimte terwijl dit wel is toegezegd na contact, dan is het bezoekende team niet verplicht te spelen.
   Het bezoekende team dient direct contact op te nemen met de wedstrijdleider.
  • Wordt de wedstrijd niet gespeeld, zal deze door de wedstrijdleider opnieuw worden ingepland in de locatie van het uitspelende team.
  • Tevens krijgt het thuisspelende team een puntenaftrek waarvan de hoogte is bepaald op 50% van het maximaal te behalen puntenaantal zonder bonussen.
 • Het bestuur heeft besloten dat een ruimte rookvrij is, indien in de ruimte vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot en met een half uur na de wedstrijd niet is/wordt gerookt. De ruimte dient tevens voldoende te zijn geventileerd om eventueel rondhangende rook te verwijderen.
 • Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat voor het bereiken van de rookvrije ruimte geen doorgang vereist is door een ruimte waar wel wordt gerookt.

Vergoeding finales

Tijdens de bestuursvergadering van 7 september is besloten de vergoeding voor finales en nationale voorrondes te verlagen. Achterliggende gedachte is het `niet terugzien` van de gegeven vergoeding tijdens een evenement en een gewijzigd beleid mbt de prijzen en medailles.

vergoeding finales district en gewest
 vrijdag  € 25,00
 zaterdag/zondag p.d.  € 50,00
 
vergoeding nationale voorronde
vrijdag/zaterdag/zondag p.d. € 25,00

Inloggen lukt niet

Door omstandigheden is het niet meer mogelijk op deze site in te loggen.

Contactgegevens van teamleiders zijn op te vragen in biljartpoint na te zijn ingelogd.

KNBB nieuwsbrief 12-2014

De KNBB heeft haar opleiding tot biljartinstructeur vernieuwd. Deze nieuwsbrief van de KNBB gaat hierover.

Attachments:
Download this file (knbb_nb_20141201.pdf)Nieuwsbrief december 2014[ ]155 kB

Misbruik ledenadministratie

In de ledenadministratie komt het steeds vaker voor dat reeds bestaande leden worden aangemeld met een nieuw bondsnummer. Dit is niet de bedoeling en dient te worden gecorrigeerd. De eventuele extra kosten zijn voor het lid en dienen altijd te worden betaald.

Tevens levert het problemen op bij competitie en pk. Wordt namelijk bv geconstateerd dat een speler niet speelt volgens zijn officiële moyenne agv oneerlijk handelen, zijn resultaten niet geldig en dienen gecorrigeerd te worden. Het maakt hierbij niet uit of dit `oneerlijk handelen` met opzet of per ongeluk is gedaan.

Contributie / inschrijfgeld

Tijdens de afgelopen najaarsvergadering is besloten de contributie voor de districtsvereniging  Stedendriehoek voor 2014 als volgt vast te stellen:

Lidmaatschap senioren (inclusief de jeugdbijdrage)     € 10,50
Lidmaatschap junioren    
     
Inschrijving competitie   € 10,00
Inschrijving PK   € 10,00

 

Voor de opbouw van de contributie aan de KVC word verwezen naar de site van KVC.