L.K.D. stopt

Door omstandigheden stopt L.K.D. per direct met de competitie.
Nog te spelen wedstrijden worden verwijderd.
Over de reeds gespeelde wedstrijden beslis ik later.
Verdere info zal alleen op de site worden gepubliceerd.

Vanwege de (tijdelijke) sluiting van Cafe Cross Roads, zit L.K.D. zonder thuislocatie.
De oplossing wordt op dit moment gezocht in het uitspelen van de thuiswedstrijden.
Aan betreffende verenigingen wordt verzocht hieraan medewerking te verlenen.

Voor wedstrijden waarbij bovenstaande niet mogelijk is, zal gezocht worden naar verenigingen die hun locatie beschikbaar willen stellen, zodat betreffende wedstrijden toch gespeeld kunnen worden.

Wijziging locatie E.K.C. - UPDATE

Per 1januari 2015 speelt E.K.C. haar thuiswedstrijden weer in de eigen locatie aan de Diepenveenseweg 134 te Deventer.
 

Bericht van 1 november 2014

Per direct speelt E.K.C. haar thuiswedstrijden in een andere locatie.

Clubgebouw Steeds Sneller Deventer
A.J. Vitringastraat 1
7413 PC Deventer

 

EKC 1 uit competitie

EKC 1, spelend in de C3E, is uit de competitie gestapt.

Voorstad 3 uit competitie

Voorstad 3 heeft zich uit de competitie gehaald.
Rooster is aangepast.

puntentelling

Op 16-05-2014 heeft de ALV besloten om voor de C2 het 10-puntensysteem te hanteren. Dit wordt ook wel het belgische systeem genoemd.

Tevens heeft de ALV besloten voor de C1 een 9-puntensysteem te hanteren. Het betreft hier een proef, welke op verzoek van het bondsbureau aan de ALV is voorgelegd.
Het extra percentagepunt komt hierbij te vervallen, maar elke speler die boven zijn gemiddelde speelt krijgt een extra punt. Gedacht wordt dat hierdoor de spelers die altijd goed spelen (en dus in stijgende lijn zijn) hiermee beloond worden t.o.v. de spelers die wel eens de neiging hebben om hun partij maar te laten lopen omdat de punten toch al binnen zijn. Een team kan dus met 9-0 winnen of verliezen maar ook met 3-3 gelijk spelen of met 5-3 winnen enz. Omdat de uitslagen dus minder voorspelbaar worden zullen de drukkers beter op hun tellen moeten gaan passen. Daarnaast kan dit verrassingselement misschien nog wel eens iets heel leuks toevoegen.

Roken versus niet-roken

Wat mensen afspreken en wat mensen uiteindelijk doen lijkt soms erg ver uit elkaar te liggen in de beleving ervan door de verschillende partijen. Hoewel zowel roken als niet-roken een recht van het individu is, kan alleen het niet-roken worden verplicht, zij het in beperkte mate.

Binnen het district is afgesproken dat we netjes en fatsoenlijk met elkaar omgaan, met respect voor elkaar. Hieruit vloeit voort, dat, indien een partij niet in een ruimte kan verblijven waar wordt gerookt, partijen met elkaar in overleg gaan over het creëren van een voor beide partijen acceptabele speelsituatie.
Hierin schuilt het gevaar, dat partijen hun individuele recht opeisen zonder zich te willen conformeren en daarmee het fatsoen en het respect voor elkaar naast zich neer leggen, wat niet de bedoeling kan zijn.

Het is bekend, dat een aantal competitie-spelende leden binnen het district echt niet in een ruimte kunnen verblijven waar wordt gerookt. Hun teamleiders proberen dan ook in gesprek te gaan met de tegenstander om eventuele mogelijkheden te bespreken. Het gesprek hierover blijkt helaas maar al te vaak heel moeizaam te gaan, waar het gevaar zoals eerder genoemd eerder regel is als uitzondering.

Ik wil dan ook alle biljarters, verenigingen en locatiehouders oproepen om, met name in geval van medische oorzaak, meer rekening met elkaar te houden en actief te proberen om een ieder de mogelijk te geven zijn potje te biljarten.

Al was het maar uit fatsoen en uit respect voor elkaar!

Richard Kuiper
Wedstrijdleider Competitie

Ledenadministratie

Om mee te kunnen doen in de competitie, dient een speler lid te zijn van een vereniging. De vereniging dient dit in de ledenadministratie van de KNBB te verwerken. Dit moet zijn gebeurd voor aanvang van de competitie.

Opgegeven spelers waarvoor dit niet is gebeurd, worden op Biljartpoint.nl rood weergegeven en kunnen niet worden opgesteld. Speelt deze speler wel een partij, dan wordt hij als niet opgekomen beschouwd.

Er zijn nog verschillende spelers waarop bovenstaande van toepassing is!!

Teamleidergegevens

Het bellen met lokaties is niet de wijze van contact zoeken met een teamleider. Wanneer men een teamleider wil benaderen, zijn de contactgegevens te vinden op deze site. Hiervoor dient men wel te zijn ingelogd.

Sinds 24-08-2011 staan de (geregistreerde) telefoonnummers en mailadressen van de teamleiders op de site. Uit privacy overweging zijn deze echter niet openbaar. Om toegang te krijgen moet men zich op deze site registreren en vervolgens inloggen. Er staat dan in het menu van de competitie een extra menu-item, waarmee de gegevens op de site worden getoond.

Van verschillende teamleiders is of het telefoonnummer, of het mailadres of beide niet bekend, terwijl nadrukkelijk hierom is verzocht!

Binnenkort..

Inloggen