Kruisfinales 2014

De competitie is gecontroleerd en een aantal partijen is gecorrigeerd.

De kruisfinales voor de B-klassen zijn ingedeeld.

De kruisfinales voor de C2 worden gespeeld op zaterdag 19 april bij S.V. Orderbos.
Aanvangstijd is 12.00 uur.

De kruisfinales voor de C3 worden gespeeld op zaterdag 26 en zondag 27 april bij S.V. Orderbos.
Aanvangstijd zaterdag en zondag is 10.00 uur.

Teamleiders en verenigingen zijn geïnformeerd.

Teams gewestelijke ronden

* Overzichten poule- indelingen en plaatsen waar gespeeld moet worden  Klik hier
* Lokaliteiten en adressen  Klik hier
* Indelingen en uitslagen Kompsos  Klik hier

Mochten bovenstaande links niet werken, klik hier

V.B.C. 3e op NK

Het bestuur van Stedendriehoek feliciteert V.B.C. 1 met haar 3e plaats op het NK te Nieuwegein.

Roken versus niet-roken

Wat mensen afspreken en wat mensen uiteindelijk doen lijkt soms erg ver uit elkaar te liggen in de beleving ervan door de verschillende partijen. Hoewel zowel roken als niet-roken een recht van het individu is, kan alleen het niet-roken worden verplicht, zij het in beperkte mate.

Binnen het district is afgesproken dat we netjes en fatsoenlijk met elkaar omgaan, met respect voor elkaar. Hieruit vloeit voort, dat, indien een partij niet in een ruimte kan verblijven waar wordt gerookt, partijen met elkaar in overleg gaan over het creëren van een voor beide partijen acceptabele speelsituatie.
Hierin schuilt het gevaar, dat partijen hun individuele recht opeisen zonder zich te willen conformeren en daarmee het fatsoen en het respect voor elkaar naast zich neer leggen, wat niet de bedoeling kan zijn.

Het is bekend, dat een aantal competitie-spelende leden binnen het district echt niet in een ruimte kunnen verblijven waar wordt gerookt. Hun teamleiders proberen dan ook in gesprek te gaan met de tegenstander om eventuele mogelijkheden te bespreken. Het gesprek hierover blijkt helaas maar al te vaak heel moeizaam te gaan, waar het gevaar zoals eerder genoemd eerder regel is als uitzondering.

Ik wil dan ook alle biljarters, verenigingen en locatiehouders oproepen om, met name in geval van medische oorzaak, meer rekening met elkaar te houden en actief te proberen om een ieder de mogelijk te geven zijn potje te biljarten.

Al was het maar uit fatsoen en uit respect voor elkaar!

Richard Kuiper
Wedstrijdleider Competitie

Teamleiders

Het bellen met lokaties is niet de wijze van contact zoeken met een teamleider. Wanneer men een teamleider wil benaderen, zijn de contactgegevens te vinden op deze site. Hiervoor dient men wel te zijn ingelogd.

Ledenadministratie

Om mee te kunnen doen in de competitie, dient een speler lid te zijn van een vereniging. De vereniging dient dit in de ledenadministratie van de KNBB te verwerken. Dit moet zijn gebeurd voor aanvang van de competitie.

Opgegeven spelers waarvoor dit niet is gebeurd, worden op Biljartpoint.nl rood weergegeven en kunnen niet worden opgesteld. Speelt deze speler wel een partij, dan wordt hij als niet opgekomen beschouwd.

Er zijn nog verschillende spelers waarop bovenstaande van toepassing is!!

Teamleidergegevens

Per direct staan de (geregistreerde) telefoonnummers en mailadressen van de teamleiders op de site. Uit privacy overweging zijn deze echter niet openbaar. Om toegang te krijgen moet men zich op deze site registreren en vervolgens inloggen. Er staat dan in het menu van de competitie een extra menu-item, waarmee de gegevens op de site worden getoond.

Van verschillende teamleiders is of het telefoonnummer, of het mailadres of beide niet bekend, terwijl nadrukkelijk hierom is verzocht!

Binnenkort..

12.04.2014 - 27.04.2014
Kruisfinale Competitie

10.05.2014
GVR competitie

24.05.2014
GF Competitie

27.06.2014 - 29.06.2014
NK Competitie

Inloggen