Team uit competitie

Deventer 83 heeft een team, ingedeeld in de C4B, uit de competitie gehaald.
Pelikaan Deventer 2, ingedeeld in de C3C en eerder teruggetrokken, is overgezet naar C4B.

Pelikaan (Z) nieuwe locatie

Biljartvereniging de Pelikaan Zutphen heeft een nieuwe locatie.

De Pelikaan
Troelstralaan 39-43
7204 LC Zutphen

puntentelling

Op 07-05-2015 heeft de ALV besloten om voor de C2 het 10-puntensysteem te blijven hanteren. Dit wordt ook wel het belgische systeem genoemd.

Tevens heeft de ALV besloten voor de C1 de pilot met het 9-puntensysteem te handhaven. Het betreft hier een proef, welke vorig op verzoek van het bondsbureau aan de ALV is voorgelegd. De reacties op de puntentelling zijn doorgegeven aan het bondsbureau.

Wijziging moyenneberekening en moyennetabellen

Onderstaande is aangepast aan wijzigingen, ontavngen 27-05-2015

De Commissie Breedtesport (CB) heeft als streven de reglementen te vereenvoudigen.

De CB heeft voorstellen gedaan, waarbij wijzigingen plaatsvinden in de moyennetabellen en de wijze waarop het moyenne wordt berekend.

De moyenneberekening is afgeleid van de moyenneberekening zoals dat gebeurd in de kadercompetitie.

De moyennetabellen tonen een aanpassing van de C-klassen van 3 naar 4 klassen. De afvaardiging, waarover afspraken gemaakt zijn bij de herziening van de C-competitie van 5 naar 3 klassen, gaan op de schop; Per klasse nog maar 2 gewestelijk afgevaardigde naar het NK. Het spelen van een dubbelpartij moet volgens de tabel met 2 intervallen hoger, waar het het afgelopen seizoen nog 1 interval was.

Bovenstaande betekent dat er meerdere wijzigingen in het competitiereglement volgen. Deze zijn echter niet bekend gemaakt en zullen waarschijnlijk pas rond 1 augustus bekend zijn.

Ledenadministratie

Om mee te kunnen doen in de competitie, dient een speler lid te zijn van een vereniging. De vereniging dient dit in de ledenadministratie van de KNBB te verwerken. Dit moet zijn gebeurd voor aanvang van de competitie.

Opgegeven spelers waarvoor dit niet is gebeurd, worden op Biljartpoint.nl rood weergegeven en kunnen niet worden opgesteld. Speelt deze speler wel een partij, dan wordt hij als niet opgekomen beschouwd.

Er zijn nog verschillende spelers waarop bovenstaande van toepassing is!!

Teamleidergegevens

Het bellen met lokaties is niet de wijze van contact zoeken met een teamleider. Wanneer men een teamleider wil benaderen, zijn de contactgegevens te vinden op deze site. Hiervoor dient men wel te zijn ingelogd.

Sinds 24-08-2011 staan de (geregistreerde) telefoonnummers en mailadressen van de teamleiders op de site. Uit privacy overweging zijn deze echter niet openbaar. Om toegang te krijgen moet men zich op deze site registreren en vervolgens inloggen. Er staat dan in het menu van de competitie een extra menu-item, waarmee de gegevens op de site worden getoond.

Van verschillende teamleiders is of het telefoonnummer, of het mailadres of beide niet bekend, terwijl nadrukkelijk hierom is verzocht!

Binnenkort..

Inloggen