Besluit gebruik AVE-systeem

Als besluit op het bericht over het Avé-systeem heeft de Commissie PK het volgende besloten.
Clubgenoten dienen in de 1e ronde tegen elkaar uit te komen. Bij meer als 2 clubgenoten is dat alleen van toepassing op de 2 hoogst geplaatste.
Voor gewestelijke finales is overigens diezelfde regel van toepassing maar dan op districtgenoten.
Volgorde van de spelers op de uitnodiging wordt hiertoe anders weergegeven.
Wij zijn van mening dat de finales zo op z’n eerlijk mogelijke manier verloopt.

Publicatie CSC

Aan alle besturen van KNBB districten Carambole

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat op advies van de commissie Breedtesport Carambole door de commissie Sportzaken Carambole het volgende is besloten:
Besluit m.b.t. uitvoering Avé-systeem
Per direct wordt ontheffing verleend voor een alternatieve uitvoering van het Avé-systeem zoals omschreven in WR Bijlage III.
Concreet houdt dit in dat:

  • de indeling van de eerste ronde tijdens districtsfinales wordt een districtsaangelegenheid is en dus wordt vrij gelaten
  • tijdens gewestelijke finales de eerste ronde wordt vastgesteld conform het huidige reglement (districtsgenoten tegen elkaar in de eerste ronde)
  • tijdens nationale finales de eerste ronde wordt vastgesteld op basis van algemeen gemiddelde de hoogste geplaatste speler tegen de laagst geplaatste speler enz.

Besluit m.b.t. WRD Art 9103 lid 2
Per direct wordt tevens ontheffing verleend voor de van uitvoering van WRD Art 9103 lid 2.
Dit betekent dat tijdens PK wedstrijden voor de dagcompetitie het bestuur van elk district vrij is om te besluiten:

  • of spelers die presteren beneden de ondergrens van een klasse “half degraderen”
  • of “direct degraderen”.

Deze versoepeling wordt mede mogelijk gemaakt omdat we van mening zijn dat bovenstaande zaken geen invloed uitoefenen op de gewestelijke finale.

Besluit m.b.t. invoering NK libre klein dames
Met ingang van seizoen 2012/2013 zal een NK libre dames worden toegevoegd op de wedstrijdkalender.
Naast het bestaande NK libre klein voor dames vanaf 5.00 algemeen gemiddelde wordt een onderliggend NK dames imperatief in het leven geroepen. Het bijzondere van dit NK is vooral dat er gespeeld zal worden met een handicap-systeem waarbij de intervaltabel van de dames competitie als basis zal dienen (zie WR Aanhangsel A). Het is de bedoeling dat er via districtswedstrijden en gewestelijke finales een eindstrijd uit voortvloeit. Wanneer het aantal deelnemers het rechtvaardigt dan zullen twee gewestelijke finales een gevolg zijn.
Per 1 augustus 2012 zullen de diverse reglementen hierop worden aangepast.

Commissie Sportzaken Carambole

Aanpassing AVE-systeem

M.i.v. dit seizoen is de toepassing van het AVE-systeem enigszins veranderd.
Clubgenoten dienen in de 1e ronde tegen elkaar uit te komen. Bij meer als 2 clubgenoten is dat alleen van toepassing op de 2 hoogst geplaatste.
Voor gewestelijke finales is overigens diezelfde regel van toepassing maar dan op districtgenoten.
Volgorde van de spelers op de uitnodiging wordt hiertoe anders weergegeven.