Ad Vermeulen gehuldigd

In de najaarsvergadering van het district 'Stedendriehoek' is aan erelid Ad Vermeulen de oorkonde uitgereikt voor zijn 50-jarige lidmaatschap van de KNBB. De oorkonde werd hem overhandigd door Gerrit van de Put, die op verzoek van het districtsbestuur namens het hoofdbestuur acte de présence gaf.

De 81-jarige Vermeulen, die op 14-jarige leeftijd bij een Amsterdamse jeugdvereniging voor het eerst een keu beet pakte heeft sindsdien dit spelattribuut nooit meer in de steek gelaten. In 1965 kwam Ad met zijn gezin in Apeldoorn wonen en werd hij op 1 augustus dat jaar lid van de KNBB-vereniging 'Apeldoornse Boys'. Hier maakte hij kennis met biljarten op hoger niveau, waardoor zijn interesse in het spel aanwakkerde en hij uitgroeide tot een gedreven biljarter.
Na 12 jaar Apeldoornse Boys verplaatste hij zijn praktijkpassie naar b.v. Centraal Beheer, dat toen met Herman Bloemzaad en Dick Konijnenberg een volwaardig C1-team kon inschrijven in de hoogste klasse van de landscompetitie. Inmiddels verhuisd naar Vaassen lukte het b.v. T.O.G. uit Epe hem met hetzelfde doel binnen te halen. Maar dit C1-team was vanwege overlijden van een teamlid slechts een kort bestaan toegemeten. In 1990 kwam de Vaassense b.v. 't Centrum in beeld, waar hij al zijn kwaliteiten tentoon kon spreiden.