Rooster PK

Het PK-rooster 2017-2018 staat op de site.
Klik hier voor directe link.

Rooster competitie

De poule indeling en het rooster voor de competitie zijn via onderstaande downloads te bekijken.

Attachments:
Download this file (indeling.pdf)indeling competitie[ ]81 kB
Download this file (indeling_poules.pdf)Indeling klasse/poules[Poules zijn ingedeeld op sterkte]29 kB

Wijzigingen WR 2017-2018

Eventuele reglementswijzigingen zullen pas per 1 augustus 2017 worden gepubliceerd. Onderstaande is reeds bekend gemaakt.

Libre klein 5e klasse
Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat lopen tot 1.20 (voorheen 1.25).
Aanpassing moyenneberekening, zie ***

Libre klein 4e klasse
Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat beginnen bij 1.20 (voorheen 1.25).

Berekening algemeen gemiddelde
Voor zowel libre klein dames intervalklasse, libre klein 5e klasse als alle PK wedstrijden Dagbiljarten zal het voortschrijdend gemiddelde anders bepaald gaan worden per 2017/2018.
Er worden geen fictieve partijen meer toegevoegd, maar er gaat gerekend worden met de som van de gespeelde algemeen gemiddelden gedeeld door het aantal gespeelde onderdelen.
De, door de KNBB eventueel beschikbaar gestelde, te gebruiken programmatuur en handleiding zal hierop worden aangepast.

Gewestelijke Finales PK
De gewesten en districten kunnen per afdeling besluiten of gewestelijke finales gespeeld gaan worden in :

 • Een poule van 8 volledig Avé-systeem
 • Twee poules van 4 met kruisfinales
 • Een poule van 6 volledig Avé-systeem

Bart schoneveld erelid KNBB

Op 24 juni j.l. is Bart Schoneveld benoemd tot erelid van de KNBB.

Het bestuur van district Stedendriehoek feliciteert Bart met het behalen van deze mijlpaal. Het komt hem toe!!

E.H.B.C. Landskampioen

E.H.B.C. 1 is tijdens de landsfinale 2016-2017 als 1e geëindigd en is dus Nederlands Kampioen Teams C2.

teamfoto

Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

Info over de landsfinale is te vinden op de site van Carambole (klik hier)

website

Foutmeldingen op website.

Door een aanpassing van de serversoftware wordt de site niet goed meer weergegeven. Dit geldt ook voor onze andere sites.

De prioriteit ligt nu op het werkend maken van de beheersites.

Gewestelijke winst

Onderstaande teams hebben zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen Teams

Plaatsing teams voor nationale finales 23, 24 of 25 juni 2017

Klasse Team Locatie datum Organisatie stand bp stand kvc
B1 de Hoek 1 Sportcomplex
Merwestein

Merweplein 1
Nieuwegein
tel: 030-6004260
zaterdag KVC stand stand
   
C2 E.H.B.C. 1 vrijdag KVC stand
   
C3 Deventer '83 3 zondag KVC stand

Rookbeleid

Het districtsbestuur heeft niet de mogelijkheid om locatiehouders de wet voor te schrijven of om deze af te dwingen. Er bestaat echter een tabakswet waarin opgenomen een rookverbod, zonder uitzonderingen, voor openbare ruimtes, werkplekken en horeca. Om niet-rokers tegemoet te komen waren voor de competitie en de persoonlijke kampioenschappen al afspraken gemaakt.

Het districtsbestuur heeft onderstaand besloten en openbaar gemaakt op de najaarsvergadering van 28 november 2014. Onderstaande is, ter verduidelijking, aangepast op 1 mei 2017.

 • Persoonlijke kampioenschappen
  • Voorwedstrijden worden alleen gespeeld in rookvrije ruimtes.
  • Finales worden alleen gespeeld in rookvrije ruimtes.
 • Competitie
  • Speelt een team in een ruimte waar wordt gerookt tijdens de wedstrijd, dan neemt betreffende teamleider tijdig (bij voorkeur minimaal een week van te voren) contact op met de teamleider van het bezoekende team.
   Het kan zijn dat in de locatie gerookt mag worden zonder dat de biljartvereniging hier stem in heeft; men mag niet aannemen dat het bezoekende team hier kennis van heeft.
  • Heeft het bezoekende team bezwaar tegen het roken, dan dient het thuisspelende team te zorgen dat rookvrij gespeeld kan worden.
   Het thuisspelende team zou bijvoorbeeld kunnen uitwijken naar een andere locatie waarbij het thuisspelende team bepaald welke locatie dit zal zijn.
  • Kan het thuisspelende team niet garanderen dat de wedstrijd rookvrij kan worden gespeeld en kan niet worden uitgeweken naar een andere locatie, dan mag de wedstrijd, na overleg met de wedstrijdleider, ook worden gespeeld in de locatie van het bezoekende team.
  • Komt het uitspelende team, maar kan er niet worden gespeeld in een rookvrije ruimte terwijl dit wel is toegezegd na contact, dan is het bezoekende team niet verplicht te spelen.
   Het bezoekende team dient direct contact op te nemen met de wedstrijdleider.
  • Wordt de wedstrijd niet gespeeld, zal deze door de wedstrijdleider opnieuw worden ingepland in de locatie van het uitspelende team.
  • Tevens krijgt het thuisspelende team een puntenaftrek waarvan de hoogte is bepaald op 50% van het maximaal te behalen puntenaantal zonder bonussen.
 • Het bestuur heeft besloten dat een ruimte rookvrij is, indien in de ruimte vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot en met een half uur na de wedstrijd niet is/wordt gerookt. De ruimte dient tevens voldoende te zijn geventileerd om eventueel rondhangende rook te verwijderen.
 • Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat voor het bereiken van de rookvrije ruimte geen doorgang vereist is door een ruimte waar wel wordt gerookt.