Ingezonden stuk..

NIET ELKE VERANDERING IS EEN VERBETERING

Die drukkers (in de edele golfsport duikboten genoemd), daar wil ik het met u niet te veel over hebben. Iedereen kent ze, maar niemand geeft toe er één te zijn. Een paar blikken op Biljartpoint leert ons dat er in de weken voorafgaand aan de helft en aan het einde van de competitie opvallende wijzigingen plaatsvinden.

Zo zien wij bijvoorbeeld beste biljarters, die met een gemiddelde van 4,50 110 caramboles moeten maken om te winnen plotseling hun partijen spelen met een gemiddelde van net boven de 1.50 (en ballen missen die ik als zeer beperkte speler nog nooit gemist heb), waardoor zij ‘toevallig’ niet verhoogd hoeven te worden in de volgende competitie (helft). En even zo ‘toevallig’ spelen zij vervolgens daarna weer partijen van dik 6.00 gemiddeld.
Tijdens een PK heb ik een wedstrijdleider wel eens een waarschuwing voor het drukken van het gemiddelde horen geven, maar een mogelijkheid om er tegen op te treden bestaat er bij mijn weten niet.

Waar ik het wel veel met u over wil hebben is de wijze waarop de laatste jaren door de KNBB is omgegaan met de vaststelling van het aantal te maken caramboles, welke vaststelling zeer nadelig is voor de biljarters, die zich met hun gemiddelde bevinden in de ondergrens van het aantal te maken caramboles. Toen ik begon met het spelen van competitie moest je met een gemiddelde van 1,00 35 caramboles maken (1,10 38, 1,20 41, 1,30 44 enz.).

Ik vraag mij af welke onzalige geest in zijn almachtige wijsheid besloten heeft deze eerlijke manier van competitie spelen af te schaffen. Ik heb wel eens horen fluisteren dat de reden is dat de competitie avonden door het oude systeem te lang zouden duren, maar dat lijkt mij geen valide argument, er zijn immers genoeg ellenlange partijen (al dan niet mede veroorzaakt door rookpauzes), deze partijen worden toch ook niet afgebroken omdat we van moeder de vrouw niet al te laat thuis mogen komen?

Hierdoor wordt het voor veel matige spelers zoals ik bijna onmogelijk gemaakt om eens een partijtje te winnen in de competitie en dat frustreert kan ik u uit betrouwbare bron mededelen. Als je tegen iemand mag spelen die een gemiddelde heeft van 0,50 hoger dan dat van jou en die hetzelfde aantal caramboles moet maken om te winnen, moet je a) een veel hoger gemiddelde spelen dan gebruikelijk en b) je tegenstander moet óf aan het drukken zijn (zie boven), óf last hebben van een lichte ongesteldheid, waardoor hij onder zijn gebruikelijke gemiddelde speelt.

Aan het irritante drukken is waarschijnlijk niets te doen, aan de vaststelling van het aantal te maken caramboles bij een bepaald gemiddelde is wel degelijk een ingreep mogelijk, namelijk het herinvoeren van de oude klassegrenzen en daar zouden veel biljarters heel blij mee zijn. Hopelijk wordt dit onderwerp nog eens besproken in de algemene ledenvergadering van de KNBB!

Met biljartgroet van Karel Keu
(naam bekend bij bestuur)

Bart schoneveld erelid KNBB

Op 24 juni j.l. is Bart Schoneveld benoemd tot erelid van de KNBB.

Het bestuur van district Stedendriehoek feliciteert Bart met het behalen van deze mijlpaal. Het komt hem toe!!

E.H.B.C. Landskampioen

E.H.B.C. 1 is tijdens de landsfinale 2016-2017 als 1e geëindigd en is dus Nederlands Kampioen Teams C2.

teamfoto

Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

Info over de landsfinale is te vinden op de site van Carambole (klik hier)

Waar is de Wijvekatebeker

Het spelen om de Wijvekatebeker heeft zijn oorsprong in Biljartcentrum 'De Dam' in Deventer. Nu niet meer om deze trofee gespeeld wordt, zou het bestuur van 'De Dam' het op prijs stellen indien de beker terug zou komen. De beker krijgt dan hier een leuke plaats.

Indien iemand weet waar deze trofee zich bevindt, gelieve contact op te nemen met Wim Schipper of met de lokaliteit.