Teamleidergegevens

Het bellen met lokaties is niet de wijze van contact zoeken met een teamleider. Lokaties kunnen dit zelfs als storend ervaren. Uiteraard is dit niet de bedoeling.

Wanneer men een teamleider wil benaderen, zijn de contactgegevens te vinden in het beheerschermop biljartpoint. Hiervoor dient men wel te zijn ingelogd, wat mogelijk is voor iedere teamleider.

Is van een teamleider geen telefoonnummer of mailadres bekend, of is deze niet bereikbaar, dan dient contact opgenomen te worden met de wedstrijdleider van de betreffende vereniging, waarvan de contactgegevens HIER zijn gepubliceerd.

Van verschillende teamleiders is of het telefoonnummer of het mailadres of beide niet bekend, terwijl nadrukkelijk hierom is verzocht! Ook klopt soms het telefoonnummer of mailadres niet. De eigen vereniging dient dit aan te passen in de ledenadministratie van de KNBB.