Handleiding biljartpoint voor de teamleider

De bedoeling van deze handleiding is een uitleg te geven over het invoeren van het uitslagformulier op biljartpoint.nl. De afbeeldingen in deze handleiding zullen afwijken van wat werkelijk wordt weergegeven.
Het doel van de afbeelding zal echter duidlijk zijn.

Klik hier om in te loggen op biljartpoint. Nu komt u op het volgende inlogscherm.

Vul hier nu de gevraagde gegevens in. U heeft deze gegevens van uw organisatie gekregen of u krijgt dit nog binnenkort. Voor alle leden in de competitie is een code aangemaakt. De mogelijkheden die op het scherm worden weergegeven, zijn afhankelijk van de rechten die gegeven zijn. Dit hangt weer af van de eigen funtie binnen de organisatie. In deze handleiding wordt uitgegaan van de funtie van teamleider.

Druk na het invullen op de ‘Login’ knop. Wanneer 5x achter elkaar een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt u automatisch voor 24 uur geblokkeerd. Neem in dat geval contact op met uw organisatie en ga na wat uw wachtwoord werkelijk is. Als de gegevens juist zijn ingevoerd dan komt u op een welkomstscherm.

Klik nu op Klik hier om verder te gaan.

Afhankelijk van uw toegekende rechten, staat linksboven achter functie secretaris, wedstrijdleider, teamleider of backupteamleider. Bovendien ziet u uw naam en de vereniging(en) waarvan u lid bent
Klik nu aan de linkerkant op INVOER UITSLAG om een uitslag in te voeren. Dit gebeurd in 5 stappen.

Stap 1 van de 5
Het scherm laat alleen die klassen zien waarvoor u rechten heeft.

Als u teamleider bent dan ziet u de competitie(s) waaraan een team meedoet waarvan u de teamleider bent. Bent u als secretaris / wedstrijdleider ingelogd dan ziet u de competitie(s) waaraan teams van uw vereniging meedoen. Kortom de teamleider heeft de rechten over zijn eigen team, kunnen ook meerdere teams zijn indien van toepassing. De secretaris/wedstrijdleider heeft de rechten over alle teams. Maakt dus niet uit of een secretaris / wedstrijdleider een teamleider is.
Klik nu op de desbetreffende competitie waarvan u een uitslag wilt invoeren.

Stap 2 van de 5

Als teamleider ziet u hier nu alle niet ingevoerde uitslagen die betrekking hebben op het team waarvan u teamleider bent. U ziet dus zowel de thuis- als de uitwedstrijden staan. De secretaris / wedstrijdleider krijgt hetzelfde scherm. Wanneer er meer dan 1 team in de competitie speelt dan ziet de secretaris / wedstrijdleider alle wedstrijden van de teams van die vereniging in deze competitie. Mocht u op het verkeerde scherm zijn, dan kunt u klikken op terug naar stap 1.
Om een wedstrijd te verzetten klikt u op het blauw vierkantje Datum aanpassen. Na het aanpassen van een wedstrijd worden alle betrokkenen automatisch via e-mail op de hoogte gebracht. Verzetten mag alleen indien beide teams het hierover eens zijn en het gaat zoals in de aanvullende bepalingen is gesteld.
Klik nu op het potlood onder actie bij de juiste wedstrijd waarvan u een uitslag wilt invoeren.

Stap 3 van de 5

In dit scherm kunt u de uitslag gaan invoeren. Afhankelijk van uw organisatie kunnen hier meer of minder spelers staan of meerdere wedstrijden. D.m.v. een dropdown menu ( pijltjes ) selecteert u de spelers. Bij de speler staat achter zijn naam tussen haakjes het aantal caramboles, dat de speler moet maken. U hoeft dus bij het thuisspelende team alleen de spelers te selecteren, de gemaakte caramboles in te voeren, het aantal beurten en de hoogste serie. Bij het uitspelende team hoeft u alleen de spelers te selecteren en de gemaakte caramboles en de hoogste serie in te vullen. Bij de uitspelende speler hoeft u geen beurten in te voeren. In het volgende scherm wordt alles voor u uitgerekend.

Opmerking: Wanneer een speler een dubbelpartij speelt, dan moet u deze speler gewoon selecteren. Te zien is dat het systeem de te maken caramboles laat zien wat deze speler zou moeten spelen zonder een verhoogde interval. Geef de gemaakte caramboles in, ook al is dat hoger dan wat het systeem hier aangeeft. Het systeem weet op dit moment nog niet dat het een dubbelpartij betreft. In het volgende scherm ( stap 4 ) herkent het systeem wel de dubbelpartij. Mocht u iets te melden hebben dan kunt u dat nu doen in het vak Opmerking. In het voorbeeld een ingegeven partij (afbeelding onder). Let op we zijn nu nog steeds bij stap 3.

In het voorbeeld is bewust een dubbelpartij meegenomen. Duidelijk is te zien dat de te maken caramboles bij speler 3 lager zijn dan wat hij werkelijk zou moeten. Het systeem weet op dit moment nog steeds niet dat het om een dubbelpartij gaat. Er is ook een opmerking geplaatst.
Mocht het zo zijn dat een speler op het formulier niet in het systeem staat, stuur dan een mail naar uw wedstrijdleider en stop verder met de uitslag in te voeren totdat u een antwoord heeft gekregen wat te doen. Dus niet een uitslag invoeren door een willekeurige speler te kiezen! Wanneer u overtuigd bent dat u alles goed hebt ingevuld, klik dan op de balk onder op het scherm: Klik hier om naar stap 4 te gaan: Controleren.

Stap 4 van de 5

U ziet in dit voorbeeld dat de punten, moyenne en percentage voor u berekend worden, afhankelijk van de puntentelling welke van toepassing is binnen uw organisatie. Controleer even op uw gemak of alle gegevens overeenstemmen met uw formulier. Valt het u op dat de dubbelpartij nu wel goed wordt weergegeven. Het systeem weet nu wel dat er een dubbelpartij gespeeld is. Mocht er iets fout zijn klik op terug naar stap 3 en pas het formulier aan.

Stap 5 van de 5

Bent u er zeker van dat alle gegevens juist zijn dan kunt u klikken op Klik hier om de uitslag in te sturen.  U krijgt nu nog een volgend waarschuwingsscherm.

Als u nu op OK klikt dan zal de wedstrijd toegevoegd worden in het systeem. Er is nu geen weg meer terug. Dus ben nogmaals overtuigd dat de gegevens kloppen. Mocht er toch een foutje inzitten stuur dan een mail naar uw wedstrijdleider met de juiste gegevens. Zij zullen dit dan z.s.m. rechtzetten.
Normaal gesproken zal het systeem binnen 5 seconden klaar zijn met de uitslag toe te voegen. Het kan zijn dat het soms wat langer duurt. De reden is dan dat er bv iemand zijn zoveelste wedstrijd speelt en verhoogd wordt. Dan is het systeem bezig met een en ander aan het aanpassen. Dus even geduld a.u.b. Als de wedstrijd verwerkt is dan krijgt u een volgend scherm.

U kunt nu dit scherm sluiten d.m.v. op sluit scherm te klikken of op de Escapetoets te drukken. Dan ziet u dat u terug komt op het beginscherm.
U kunt dus zowel een uitslag invoeren van een thuiswedstrijd dan wel een uitwedstrijd. Wie de uitslag invoert maakt voor ons niet uit. Als de wedstrijd is ingevoerd door een van de twee teams dan is dat al prima. U zult dan de wedstrijd niet meer in kunnen voeren. Het thuisspelende team blijft verantwoordelijk dat de uitslag ingevoerd wordt.
Dit is einde uitslagformulier invoeren, maar wat gaat het systeem nu allemaal doen op het moment dat er een uitslag is ingevoerd.

Mits de desbetreffende spelers, teamleiders en secretarissen een mailadres hebben.

  • Het uitslagformulier wordt gemaild naar de wedstrijdleider(s) van uw organisatie, het wordt gemaild naar beide teamleiders ( thuis en uit ), het wordt gemaild naar de 2 secretarissen van de gespeelde wedstrijd, het wordt gemaild naar de 2 wedstrijdleiders van de gespeelde wedstrijd, het wordt gemaild naar de 2 backup teamleiders van de gespeelde wedstrijd.
  • Indien een speler verhoogd wordt dan wordt de wedstrijdleider van de organisatie op de hoogte gebracht, maar ook de secretaris, wedstrijdleider, teamleider, 2e teamleider en zelfs de desbetreffende vereniging. Bij de KNBB is er ook nog op bepaalde momenten eventueel puntenaftrek en dan krijgt de tegenpartij van de desbetreffende wedstrijd ook zelfs deze informatie.
  • De opmerkingen in het uitslagformulier worden ook nog in een aparte mail verwerkt naar de wedstrijdleider van uw organisatie.

Natuurlijk wilt u ook kijken hoe de stand is nadat u een uitslag heeft ingevoerd. Graag eerst even uitloggen uit het systeem a.u.b.

U komt bij de stand op de volgende manier. Door klikken op bekijk de stand na het uitloggen of via de site www.biljartpoint.nl en klik hier linksonder uw organisatie of op het inlogscherm klik dan op Klik hier om naar de stand te gaan.
U komt dan op een soortgelijk scherm.

Kies hier de desbetreffende klasse. Indien er meerdere poules zijn in deze competitie, klik dan op de desbetreffende poule. U krijgt dan een stand te zien.

Ook ziet u nu alle wedstrijden van deze competitie in deze poule. Van de gespeelde wedstrijden zijn de uitslagen vermeld en van de niet ingevoerde uitslagen uiteraard nog niet. Achter de uitslagen staan in de kolommen CT en CU de eventueel afgenomen en toegekende punten indien van toepassing.
Als er een uitslag is ingevoerd en u gaat daar opstaan dan zal de balk geel worden. Als u dan klikt dan zal de uitslag getoond worden. U kunt desgewenst deze uitslag ook printen. Ook kunt u bij de uitslag op een speler klikken en dan ziet u zijn of haar persoonlijke resultaten in deze klasse, dus van alle poules samen.
Verder kunt u uiteraard de stand afdrukken. Onderaan ziet u nog 2 WORD opties van exporteren.
Bij teams krijgt u de actuele teamsamenstellingen te zien in Word. Bij Programma exporteren krijgt u het actuele speelschema te zien zonder uitslagen. Als u hier op klikt en u heeft WORD geïnstalleerd op uw computer, klik daarna als het scherm daar om vraagt voor openen. Ook ziet u dat er een cijferpagina is. U ziet hier bijvoorbeeld de 10 hoogste moyennes de 10 hoogste series, de langste partijen de kortste partijen. Ook degene die de meeste en minste wedstrijden gespeeld hebben.
U kunt ook op het team klikken en dan krijgt u alle spelers te zien uit dat team.

U ziet dan ook het aanvangsmoyenne, het huidige moyenne met de te maken car. en indien van toepassing de moyennes bij de meetpunten. Ook hier kunt u weer op de speler klikken om zijn persoonlijke resultaten te zien. Ook deze persoonlijke resultaten kunt u desgewenst printen.

Mocht er naar uw mening iets niet kloppen of ergens toch iets fout gaan, twijfel dan niet maar stuur dan een mail naar uw organisatie. Zij kijken het zo snel mogelijk na of het fout is, mocht dit zo zijn dan proberen wij de fout z.s.m. te herstellen en het systeem aan te passen om in de toekomst de fout te voorkomen. U zult van onze kant altijd via uw organisatie z.s.m. een terugkoppeling krijgen over uw (fout) melding.

Uitslagformulieren

De uitslagformulieren en tellijsten dienen bewaard te worden t/m juli, wanneer de landsfinale is gespeeld. U bent verplicht om gedurende het seizoen, indien daar om gevraagd wordt, het originele uitslagformulier met de bijbehorende tellijsten te overhandigen.

Belangrijk !!!

Mocht u echter niet in het bezit zijn van een mailadres en of internet vraag dan aan de tegenpartij of zij de uitslag willen invoeren of u kunt het formulier nog steeds faxen of op de post sturen naar de wedstrijdleiders van uw organisatie.  Controleer ook altijd of de uitslag door de tegenpartij correct is ingevoerd.