Wedstrijden A1

Gewijzigde benaming arbiterniveau's

Sedert enige tijd is de benaming voor de verschillende niveau's gewijzigd. Info en uitleg is terug te vinden op de site van de KNBB en zal hier niet nogmaals worden gepubliceerd.

Op deze site zijn de diverse benamingen aangepast waar het actuele informatie betreft.

Inschrijven PK's

De inschrijving voor de PK's zijn geopend. Inschrijven kan alleen via de eigen vereniging en dient te worden gedaan door wedstrijdleider/secretaris. Inschrijvingen op persoonlijke titel worden niet behandeld.

Voor vragen/opmerkingen kan een ieder terecht bij het eigen verenigingsbestuur.
Verenigingen zijn ondertussen geïnformeerd.

Competitie on-line

De competitie-indeling staat op biljartpoint.
Houd rekening dat partijen kunnen worden verzet voordat de competitie begint.

Spelers die niet worden weergegeven, hebben nog geen moyenne in biljartpoint.
Dit wordt voor half augustus bijgewerkt.

Dagbiljarten indeling PK libre

In bijlage de indeling van voorwedstrijden libre voor het komende seizoen. Ik wens een ieder veel speelplezier. Het aantal deelnemers is wederom hoger dan vorig jaar en er zijn thans over de diverse spelsoorten totaal 196 deelnemers.

Bart Schoneveld
Wedstrijdleider PK Dagbiljarten Stedendriehoek

Attachments:
Download this file (DagIndelingLibrePK2016-2017.pdf)Indeling PK[ ]71 kB

Dagbiljarten

DAGBILJARTEN STEDENDRIEHOEK 2 juli 2016

Beste sportvrienden,

We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen (2016-2017). Zoals het er nu uitziet zijn er dit jaar 36 teams, welke verdeeld worden drie poules van 12.
We hebben er drie nieuwe locaties bij;

     1. De Pelikaan te Zutphen, Troelstralaan 39-43, 7204 LE, tel.: 0575-512023
2. Café De Hoppe te Broekland, van Dongenstraat 9, 8107 AD, tel.: 0570-531226
3. SVOP-Veluvine te Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK, tel.: 088-8507766

We spelen dit komend jaar dan inmiddels op vijftien locaties.

Het vorig seizoen werd afgesloten met vier deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen.
In de 5e klasse libre-klein te Langeraar werd Jaap Stegeman uit Oene tweede.
Eef Buitenhuis uit Twello nam deel in de 2e klasse libre-klein te Waalwijk en bereikte de derde plaats.
Chris van de Laar van De Voorstad werd te ’s-Hertogenbosch in het bandstoten-klein 2e klasse Nederlands Kampioen. Dat deed hij het vorig seizoen ook al. Een bijzondere prestatie!
Bart Kablau werd in de 1e klasse driebanden-klein te Hoogeveen ook Nederlands Kampioen.

Er hebben zich inmiddels 23 teams reeds aangemeld voor de competitie 2016-2017. Jan van der Vliet wacht nog op de inschrijvingen van Fasna, Germinal, Sport & Vriendschap en Raalte ’90. De onder drie genoemde twee teams uit Nunspeet zullen op 12 juli worden opgegeven.

Wat betreft de inschrijving van de persoonlijke kampioenschappen is de aanmelding nog gering. Ik heb inschrijvers van Dorpszicht, De Viersprong, ’t Centrum-Gemeentewijzer en Orderbos. Weliswaar dat de inschrijvingen sluiten op 31 juli maar besef dat in week 35 reeds de voorwedstrijden libre-klein 5e klasse gespeeld gaan worden.

In week 36 is de eerste speelweek van de competitie.

Wens, vanaf deze plek, alle teams en deelnemers aan persoonlijke kampioenschappen veel succes.

Namens het bestuur van onze vereniging,
Bart Schoneveld

Gewestelijke finales - uitslag

In bijlage de uitslag van de Gewestelijke Finale Driebanden te Apeldoorn

Met dank aan Orderbos en Frans de Valk voor de voortreffelijke samenwerking.
Tevens wil ik bij deze door mij aangezochte arbiters, wel of niet bevoegd tot het dragen van een KNBB badge, bij deze nogmaals bedanken.

Bart Schoneveld

Attachments:
Download this file (dagbiljart_gf_3kl_1516.xls)Uitslag GF Dagbljarten[ ]57 kB

Reglementswijzigingen

Betref: wijzigingen Landscompetitie 2016-2017

Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van KVC

Beste mensen,

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie Breedtesport hebben we de ontvangen reacties op onze voorstellen betreffende de nieuwe Landscompetitie besproken. We zijn van mening dat deze wijze een goede manier is om landelijk draagvlak te krijgen voor de wijzigingen.

Voor de Landscompetitie voor het seizoen 2016-2017 hebben wij op basis van de reacties van de districten het volgende besloten:

 • De tabellen van seizoen 2015-2016 blijven voor seizoen 2016-2017 ongewijzigd. De CBCadviseert deze tabellen op districtsniveau ongewijzigd toe te passen.
 • Districten mogen voor het creëren van een evenwichtigere competitie eventueel afwijken van de vastgestelde boven- en/of ondergrenzen. Wanneer districten besluiten af te wijken, moet zich goed realiseren dat de spelers van een team binnen de officiële moyenne grenzen van de betreffende klasse moeten passen om aan de vervolgrondes deel te mogen nemen. Indien een district voor de districtscompetitie afwijkende tabellen wil gebruiken, dan dient het district dit kenbaar te maken bij Ruud Hudepohl. Ruud Hudepohl zorgt er vervolgens voor dat dit doorgegeven wordt aan BiljartPoint.
 • Voor de goede orde de officiële moyenne grenzen van de tabellen van de libre competitie:
  C4  0,00 tot 1,40   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 1,40 en 2,00 toegestaan.
  C3  1,00 tot 2,40   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.
  C2  2,00 tot 4,00   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.
  C1  3,00 tot 15,00 Drietallen, boven 15,00 moyenne kiest men een andere spelsoort.
  Voor de C1 merkt de CBC het volgende op: Spelers met een moyenne boven de 15,00 gemiddeld, die in de districtsronde libre blijven spelen tot een gemiddelde van 25,00, worden voor de Gewestelijke- en Nationale finale ingeschaald in de naastgelegen discipline met het daarbij behorende aantal caramboles. Het advies van de CBC is derhalve, om deze spelers bij overschrijding van 15,00 over te laten stappen naar de volgende discipline.
 • Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde” na 4 wedstrijden een “officieel gemiddelde”. Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt.
 • Op de helft van de competitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en met maximaal één interval worden verlaagd. Deze wijze van herzien wordt standaard door BiljartPoint toegepast. Indien districten niet halverwege willen verlagen, dan mag de districtswedstrijdleider de verlaging ongedaan maken.
 • Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het aanvangsgemiddelde van de competitie 2017-2018. Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.
 • Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke rondes en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.
 • In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of  Nationale finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk zijn, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambolepercentage welk team kampioen is.  

Persoonlijke kampioenschappen.

De CBC is momenteel druk bezig met de hervormingen van de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2017-2018. Wij willen onze voorstellen op dezelfde manier communiceren met de districten en de gewesten zoals we nu de Landscompetitie 2016-2017 hebben gecommuniceerd. Omdat we daar nu tijdig mee starten, kunnen we ruimere tijdlijnen hanteren voor de terugkoppeling vanuit de districten, zodat de districten voldoende tijd hebben om hun achterban te raadplegen.

In de enquête werd ook een vraag gesteld over het organiseren van een Gewestelijke finale op 2 dagen. In het kader van “meten is weten” wordt volgend seizoen de Gewestelijke finale van hoofdklasse libre, hoofdklasse driebanden en tweede klasse bandstoten in 2 dagen gespeeld. Op basis van de evaluatie van deze kampioenschappen zullen een besluit genomen worden om hier mee door te gaan of niet.

De basis voor het spelen van een Gewestelijke finale in 2 dagen is de Poule Marseillaise. Om het kampioenschap langer spannend te houden voeren we echter de volgende wijziging door:

 • 8 spelers worden verdeeld in 2 poules A en B. Men speelt in een halve competitie om de plaatsen 1 t/m 4 in de poule. Elke deelnemer heeft dan 3 wedstrijden gespeeld. Vervolgens spelen de nummers 1 en 2 van beide poules tegen elkaar. Ook de nummers 3 en 4 van beide poules spelen tegen elkaar. Op deze manier hebben alle deelnemers in 2 dagen 5 partijen gespeeld. Alle wedstrijden die gespeeld zijn tellen mee voor de ranglijst van het kampioenschap.
  Schematisch ziet dit er als volgt uit:
  Begin van het kampioenschap Na de poulefase is de stand
  Poule A Poule B Poule A Poule B
  Frans Janneke 1. Wim 1. Hans
  Piet Ad 2. Frans 2. Janneke
  Wim Hans 3. Karel 3.Ruud
  Karel Ruud 4. Piet 4. Ad
  Na de poule fase spelen de nummers 1 en 2 van poule A tegen de nummers 1 en 2 van poule B om de plaatsen 1 t/m 4 en de nummers 3 en 4 van beide poules om de plaatsen 5 t/m 8

 In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijzigingen voor het seizoen 2016-2017 teken ik met vriendelijke groet, namens de CBC,

Piet Verschure  
Voorzitter CBC  
Portefeuillehouder wedstrijdzaken KVC