Disclaimer
De op deze site getoonde informatie wordt door het district Stedendriehoek met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend gegeven,
terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site
wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site,
wordt door het district Stedendriehoek uitdrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.